Ondanks alle zorg die aan deze website is besteed, kan Sandra's Mobile Honden Trimsalon
geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voorvloeien uit
een fout die op deze site is gemaakt.

Alle rechten voorbehouden.

Overname van teksten, logo's en/of beeldmateriaal is strikt verboden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.   
  disclaimer | webdesign